Terma & Syarat

Azzuha Group Travel & Tours

TERMA & SYARAT PAKEJ HAJI

PENGESAHAN PENDAFTARAN

JADUAL PENERBANGAN

MENARIK DIRI

Nota: * Takrif alasan munasabah:
i. Kematian ahli keluarga terdekat
ii. Sakit / Kemalangan yang disahkan oleh Hospital

PERLUKAN BANTUAN

Sebarang pertanyaan, sila hubungi kami. Anda pasti kagum dengan apa yang kami tawarkan.